Dex & Co is samengevoegd met Hondencentrum de kameraad.
Deze website is niet meer van toepassing.
Ga voor hondencoaching en begeleiding naar:
www.hondencentrumdekameraad.nl

Visie

We werken vanuit de kracht van de roedel.
Honden zijn roedeldieren. In een roedel is een duidelijke hiërarchie. Wanneer deze hiërarchie  niet meer zo duidelijk is, kan een hond onzeker worden. Dat kan leiden tot gedragsproblemen. Door weer een goede verstandhouding tussen baas en hond te creëren krijg je weer de juiste balans. 

Tijdens een sessie zal ik u leren uw hond beter te begrijpen. Vaak is de communicatie niet goed waardoor er problemen kunnen ontstaan. Dit doe ik op een manier die elke hondeneigenaar begrijpt. Door kalme energie uit te stralen en voornamelijk te werken met non-verbale communicatie zorgen we er samen voor dat de balans weer terugkomt.

Samen gaan we aan de slag met een handleiding waarin beschreven wordt hoe je algemeen leider van de roedel moet zijn, dit is iets wat iedere hondeneigenaar kan.  Aan de hand daarvan kijken we hoe we het probleem het beste aan kunnen pakken. 

Er zijn een aantal belangrijke onderdelen die ik altijd behandel. Ik focus me dus niet per se op  bijvoorbeeld alleen het blaffen naar de bel of het trekken aan de lijn, tijdens een sessie kunnen we wel de nadruk op leggen op een bepaald probleem. Verder trainen we op het leiderschap in het algemeen.

Dex & Co werkt samen met o.a. Hondenuitlaatservice De Kameraad